Bli medlem i AUF
Vanlig AUF medlem 50kr gjelder for medlemmer under 35år.
Støttemedlem 200kr gjelder for medlemmer 35år og eldre.
Personopplysninger
Fornavn  
Etternavn  
C/o adresse
Adresse
Postnr/sted  
Land

Fødtdato  
Kjønn  

Mobil
E-post
Velg tilhørighet
Fylke  
AUF lag  
Betalingsmåte

Vervet av noen andre?
Medlemsnr
Navn